In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De nukken die zich voordeden met het reserveringsprogramma zijn opgelost. Het veroorzaakte het afgelopen weekeinde zorgelijke reacties van leden die een starttijd wilden reserveren die plotseling weer verdween en intervallen van 16 minuten in plaats van de beoogde 8 minuten.

Ed Visch, de voorzitter van de regel- en handicapcommissie, laat weten dat de problemen konden worden opgelost na aanpassingen in de instelling van de software. Hij ontving meerdere meldingen van onregelmatigheden die begonnen nadat de starttijdinterval in het systeem was gewijzigd naar 8 in plaats van 10 minuten.

Als men een starttijd wilde reserveren verscheen een melding dat dit niet mogelijk was. Het conflicteerde met de flight die acht minuten later al gereserveerd was. De nieuwe instelling is uitgebreid getest. De foutmelding blijkt verdwenen. Mocht een dergelijke melding bij een reservering toch nog voorkomen kan dit gemeld worden bij de rhcie@golfresidentie.nl