In Golfclub
     
DOOR HANS DE JONGH

Erik de Kok, Ronald Graver en Wim Pruim zijn de nieuwe kandidaten voor het bestuur van de golfclub. Zij worden in de algemene ledenvergadering van maart als zodanig voorgedragen. Achtereenvolgens gaan zij de posten financiën, promotie en jeugd bezetten. Twee van die posten waren al langer onbezet; het penningmeesterschap kwam enkele maanden geleden vacant doordat Maurits Hafkenscheid zich om privéredenen onverwacht terugtrok.

Aanvankelijk meldden zich voor de bestuursposten geen kandidaten. Daarop deden de zittende bestuursleden een indringend appel op de bijna 800 leden van de club. “Wij zijn met vier man niet in staat om de vereniging op een verantwoorde manier draaiende te houden”, luidde hun overduidelijke boodschap. De drie nieuwe kandidaten, allen buitenlid, krijgen de status van beoogd bestuurslid tot aan de komende ALV. Zij gaan daarom al wel meedraaien met de zittende bestuursleden.

Erik de Kok (met hcp 10.3 net geen single handicapper nog) gaat de kas van de club beheren. Hij is al meer dan tien jaar zelfstandig ondernemer en heeft vanuit die optiek, zegt hij zelf, een gezonde kijk op cijfers en financiën. Hij is lid van onze vereniging vanwege haar charme en toegankelijkheid, vertelde hij. “Als je je hele leven al volgepland hebt wil je niet veertien dagen van tevoren een starttijd moeten reserveren”, is zijn opinie.

Wim Pruim (hcp 7.8) zegt er veel zin in te hebben om de jeugd te gaan begeleiden. Hij was eerder lid van de jeugdcommissie in Almeerderhout. Hij is daar nu nog bedrijfslid; sinds begin dit jaar is hij bij ons combilid. De nieuwe man voor promotie, Ronald Graver (hcp 17,7) is vorig jaar lid geworden. Hij speelde daarvoor in Zeewolde. Promotie is nieuw voor hem. Ronald is ict’er en werkt bij een verzekeringsmaatschappij.

Het bestuur was aangenaam verrast door de onverwachte interesse van tien leden om alsnog een bestuursfunctie te vervullen. Als criterium hadden de zittende bestuursleden tevoren vastgelegd dat bij gelijke beoordeling vrouwen voorrang zouden krijgen boven mannen. Buitenleden zouden daarnaast voor een betere afspiegeling van het ledenbestand in het bestuur moeten zorgen. Onder de ‘sollicitanten’ bevonden zich evenwel geen vrouwen.