In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De enquête die het bestuur van de golfclub onder zijn leden houdt moet inzicht geven in de verlangens van het ledenbestand. Het laatste jaar is dat bestand belangrijk gewijzigd vooral door de aanwas van veel nieuwe leden. Ook het feit dat een grote groep bestaande leden niet aan clubactiviteiten meedoet, is een belangrijke reden voor het onderzoek, schrijft het bestuur in de begeleidende mail.

De vragenlijst is anoniem; de bijna 800 leden die maandagmorgen de lijst hebben ontvangen, wordt gevraagd om die voor 15 februari in te vullen. Het bureau Onderzoekdoen.nl is bij de enquête betrokken. Onderzoekdoen.nl is een gespecialiseerd bedrijf met echte experts dat in staat zegt te zijn de verzamelde data op een correcte manier te interpreteren waardoor een objectief antwoord wordt gegeven op de vraag wat de leden willen.