In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

Het doorgaan van de NGF-voorjaarscompetitie 2022 is vooralsnog niet zeker en blijft afhankelijk van de besluiten die het kabinet op 8 maart neemt met betrekking tot de coronamaatregelen. Dat heeft de NGF vanmiddag in een brief aan de besturen van de golfclubs laten weten. 

Hoewel het kabinet in zijn persconferentie van 25 januari aankondigde dat wedstrijden tussen clubs weer mogen, wijst de NGF in haar brief op de beperkende maatregelen die er zijn met betrekking tot het gebruik van de horeca.

Er zijn nu twee scenario’s ontwikkeld waar een keuze uit gedaan moet worden als afhankelijk van het kabinetsbesluit van 8 maart besloten wordt de competitie definitief te laten doorgaan. Het eerste scenario gaat uit van de openstelling van clubhuizen en horeca met beperkingen en het tweede zonder beperkingen.