In Golfclub

Arie van der Graaf (r) bedankt de greenskeepers en biedt hen een kerstgeschenk aan. Links hoofdgreenkeeper Gerben de Kievit.

Golfclub en Vereniging van Eigenaren bedanken de greenkeepers

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Arie van der Graaf, de commissaris beheer en onderhoud van de Golfresidentie, heeft 2021 “opnieuw een bijzonder jaar” genoemd waarin we met het coronavirus te maken hadden èn geconfronteerd werden met de gevolgen van de klimaatverandering. Hij bedankte donderdagmiddag namens bewoners en golfers de greenkeepers voor hun inzet en wenste hen een mooi kerstreces.

De besturen van de Vereniging van Eigenaren en de golfclub organiseren jaarlijks een eindejaarsborrel in clubhuis De Vier Seizoenen. Dan worden met name de greenkeepers in het zonnetje gezet en hen fijne en goede kerstdagen toegewenst evenals een in alle opzichten voorspoedig 2022. Namens de beide verenigingen bood de commissaris beheer en onderhoud hen als dank voor die inzet een welverdiend kerstgeschenk aan.

Arie van der Graaf had het in zijn toespraak over ‘alle hens aan dek’ toen hij vaststelde dat we corona en klimaatverandering op 31 december niet kwijt zullen zijn en ons ook in het nieuwe jaar scherp moeten houden. Hij zei dat het beleid erop is gericht om zoveel mogelijk op de klimaatverandering te anticiperen. In dat kader loopt intussen al een onderzoek om overtollig regenwater niet meer via het riool af te voeren.

“Ook op de baan zijn we pro actief bezig”, aldus de VvE-bestuurder. Hij dacht daarbij in eerste instantie aan het intensief bezanden van alle fairways en het draineren van een aantal voorgreens. Met dat laatste wordt begin volgend jaar al begonnen. Ook wordt de natuur zelf ingezet om de baan in optimale conditie te houden. “Zo gaan we in 2022 de singels weer terugzetten en wind doorlatend maken met een natuurlijke droging tot gevolg”, kondigde hij aan.