Baanstatus

Baan
Qualifying
Buggy's
Trolleys
Drivingrange
Puttinggreen
Bal Plaatsen
Datum
15/12/2018
Aanvullende Informatie
Baansluiting

zaterdag 15 december: Wintercompetitie hole 1 gesloten van 10.30 tot 12.00 en hole 10 gesloten van 12.00 tot 13.30

Locale rules

Wat zeggen de plaatselijke regels

–       Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen.

–       Een bal die de openbare weg, gedefinieerd als buiten de baan, kruist en op de andere kant van de baan tot stilstand komt is buiten de baan, zelfs als deze op een ander deel van de baan komt te liggen.

–       Grond in Bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen. Indien er sprake is van een belemmering door GUR is iedere speler verplicht deze te ontwijken volgens regel R.25-1b.

–       Indien een bal de hooggespannen elektrische leiding op hole 7 raakt moet de speler de slag laten vervallen en zonder straf opnieuw slaan. Zie R.20-5

–     Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een

vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij R.14-3.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel – Matchplay: verlies van de hole

Strokeplay: 2 slagen

GEDRAGSREGELS

–       Gaarne plaggen terug leggen.

–       Niet tussen bunkers en de green te lopen met uw kar.

–       Gebroken tees opruimen.

–       Bunkers aanharken.

–       Pitchmarks herstellen.

–       Met uw kar wegblijven van de voorgreen.

–       Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht op hun teken om door te spelen

–       Het is verboden om ballen geslagen in privé-tuinen hieruit te halen. Overtreding kan bestraft worden en eventuele schade wel melden aan de bewoners.

MARSHAL

–       De marshal-buggy is voorzien van een defibrilator. Tel. 06-12297547

AFSTANDSMARKERINGEN

–       Gemeten tot het midden van de green

–       Afstandspalen aan de rechterkant van de baan

Wit is 200 mtr. (alleen op de par 5); geel is 150 mtr.; blauw is 100 mtr.

Afstandsmarkeringsschild (rood) in de fairway op 50 mtr.

Zie ook het baanreglement voor algemene regels.