In Golf Residentie Dronten, VvE

In verband met het vertrek van twee huidige bestuursleden en de wenselijkheid van twee nieuwe bestuursposten doet het VvE bestuur een oproep aan de leden zich hiervoor aan te melden!

Het VvE bestuur draagt namens de leden zorg voor de Golf Residentie in de meest brede zin van het woord. Zowel de operationele activiteiten inzake onderhoud, als strategische en planmatige onderwerpen worden in samenspraak met de bewoners uitgevoerd waarbij gestreefd wordt naar een optimaal woongenot en uitoefening van de golfsport. Het bestuur komt eenmaal per drie weken bijeen en organiseert tweemaal jaarlijks een Algemene Ledenvergadering.

De vacante functies betreffen:

Secretaris, Commissaris Algemene Zaken, Commissaris Verenigings gebouw en Commissaris Communicatie. Tevens wordt er een secretaresse voor het bestuur gevraagd.

Voor de taakbeschrijving en uitgebreidere informatie kunt u mailen naar secretaris@vvegolfresidentie.nl 

  • Secretaris 

De taak van secretaris in het VvE bestuur is cruciaal en draagt bij tot een dynamische visie op de toekomst van het Park. De belangrijkste taken zijn: communiceert het beleid van het bestuur, gericht op de doelstellingen van het Park, naar bewoners en externe belanghebbenden binnen het raamwerk van de functie. Draagt zorg voor alle officiële externe communicatie. Organiseert tweemaal per jaar een ALV, redigeert het jaarverslag, onderhoud in- en externe contacten met o.a. de Gemeente Dronten.

  • Commissaris Algemene Zaken

Deze functie vereist een brede interesse in bestuurlijke zaken en interactie en communicatie tussen bestuur en in- en externe stakeholders zoals bewoners (hoofdredactie Nieuwsblad) leveranciers, sociale partners, media en milieu. Extern: PR activiteiten, opbouwen relatienetwerk etc.

  • Commissaris Verenigingsgebouw

Voor deze functie is het belangrijk affiniteit met de horeca te hebben en daarnaast organisatorisch hands on bereid te zijn. Coördinatie tussen bewoners/bestuur en pachter staat voorop. De opgave is daarnaast om meer bekendheid te geven aan de faciliteiten die het gebouw en de service te bieden heeft.

  • Commissaris Communicatie

Deze nieuwe functie is ontstaan uit de behoefte de communicatie zowel inhoudelijk als in frequentie met bewoners te optimaliseren. Tevens zal door de andere bestuursleden op de functionaris een beroep worden gedaan voor het inzetten van nieuwe communicatie kanalen en middelen in- en extern.

  • Secretaresse 

De secretaresse zal de driewekelijkse bestuursvergaderingen notuleren en uitwerken. Stukken archiveren. De post verzorgen. Werkt samen met de Groep Sociaal , die de nieuwe bewoners uitgenodigt voor een kennismakingsbijeenkomst. Het organiseren van de locatie voor de ALV.

Wanneer een van deze vacatures u aanspreekt wil het bestuur graag kennis met u maken, laat dan een bericht achter op secretaris@vvegolfresidentie.nl