In Golf Residentie Dronten, VvE

We hebben over het park verspreid een aantal AED’s hangen. Wat is een AED oftewel een Automatische Externe Defibrillator?
Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Via twee elektroden die op de borstkast van het slachtoffer worden geplakt krijgt de hulpverlener instructie over de wijze waarop de schok kan worden toegediend.

Fijn dat we die AED kastjes dus hier op De Golf Residentie hebben hangen maar…..er zijn ook voldoende getrainde mensen nodig die deze kunnen bedienen. Momenteel zijn er ongeveer 20 mensen die in staat zijn te reanimeren, maar hoe meer hoe groter de kans op een tijdige reanimatie.

George Gerritsen regelt deze trainingen. In maart zal er op een zaterdag weer een drie urige training, gebruik AED en reanimatie, worden gegeven.
De kosten worden door het VVE-bestuur gedragen. We hebben heel veel nieuwe bewoners op ons park dus vooral aan u wordt gevraagd zich aan te melden.

Het gaat om het redden van een mensenleven. Er zijn nog minimaal 5 personen nodig!

Aanmelden kan via groepsociaal.vvegrd@gmail.com